Όροι χρήσης

Το babybee.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς η να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προυποθεσεις των συναλλαγών που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Το babybee.gr αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους επισκέπτες για τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές μέσα από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

 

Το babybee.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα,την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα του www.babybee.gr υπό την επιφύλαξη τεχνικών η τυπογραφικών λαθών που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια συμπεριλαμβανομένων των τιμών και των περιγραφών των προιοντων όπως επίσης και διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας.

 

Διαθεσιμότητα.

Το babybee.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για την διαθεσιμότητα των προϊόντων που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του.

Ωστόσο δεσμεύεται να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί μη διαθεσιμότητας σε περίπτωση που εκδηλώσουν ενδιαφέρον για παραγγελία μη διαθέσιμου προϊόντος.

 

Περιορισμός ευθύνης.

Το babybee.gr δεν ευθείνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση η μη της παραγγελίας τους ”εκτός των περιπτώσεων {Επιστροφή – Αντικατάσταση προϊόντων”

Επίσης επιφυλάσσεται ως πρός τον χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα babybee.gr παρέχει το περιεχόμενο (πληροφορίες, φωτογραφίες, ονόματα, απεικονίσεις κ.λ.π.) τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου ”όπως ακριβώς έχουν”.

 

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα babybee.gr δεν φέρει ευθύνη για απατήσεις νομικής η αστικής η/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική,ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου η τρίτους από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία η μη η/και την χρήση του δικτυακού τόπου η/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών η/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα η/και υπηρεσίες η/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

 

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα του www.babybee.gr. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του babybee.gr και προστατεύονται κατά της σχετικές διατάξεις του Ελληνικού δικαίου, του Ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταποίηση, μεταπώληση, downloading η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή. επανέκδοση, φόρτωση. ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση η οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς η άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του www.babybee.gr η οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα,κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα www.babybee.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του www.babybee.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους Ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.babybee.gr και στο ηλεκτρονικό κατάστημα του www.babybee.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας η δικαιώματος χρήσης τους.

 

Αριθμός ΓΕΜΗ: 159093949000